г.


ЕКИП на ПРОЕКТА

 
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
"Тодор Каблешков"
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
"Тодор Каблешков"

Проф. дтн инж. Ненчо Ненов
Ръководител на проекта
тел.: 02 9709 419
Е-mail: nnenov@vtu.bg

Димитринка Кирова
Технически сътрудник
тел.: 02 9709 478
Е-mail: project_phd@abv.bg

Доц. Десислава Йосифова
Координатор бюджетиране
и финансово управление
тел.: 02 9709 384
Е-mail: diosifova@abv.bg

МЕТРОПОЛИТЕН, София

Инж. Валентин Тодоров
Технически сътрудник
тел.: 02 980 25 51
Е-mail: vtodorov@dir.bg

Проф. д-р инж. Неделчо Неделчев
Координатор обучение постдокторанти
и млади учени
тел.: 02 9709 328
Е-mail: nedelchev@vtu.bg

Гл. ас. д-р Анна-Джалева Чонкова
Координатор обучение докторанти
тел.: 02 9709 399
Е-mail: dzhaleva@vtu.bg

Инж. Мария Христова
Координатор обучение специализанти
тел.: 02 9709 209
Е-mail: mghristova@vtu.bg