г.


Конференция по транспорт

От септември започва регистрацията за една от най-значимите европейски конференции в областта на транспорта

TRA in April 2014

TRANSPORT RESEARCH ARENA:
http://www.traconference.eu/press/newsletter-number-1.html