г.
 ADRESS

КОНТАКТИ

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”

1574 София, ул. „Гео Милев” № 158

Тел.: 02/ 9709 419; проф. дтн инж. Ненчо Ненов, ръководител на проекта

Тел.: 02/ 9709 478/ GSM: 0885 19 20 29; Димитринка Кирова, технически сътрудник

Факс: 02/ 9709 407

Е-mail: project_phd@abv.bg

http://www.project-phd.vtu.bg