г.
 ANNOUNCE PROJECT PHD

THE INERNATIONAL ITS STUDENT CONFERENCE 2012 – December 7th 2012

 

На 9 декември 2012 г. в гр. Букурещ, Румъния ще се проведе международна студентска конференция "Интелигентни системи в транспорта". Тя се организира от Транспортния факултет на Политехническия университет в Букурещ и е насочена към студенти, специализанти и докторанти.

Срокът за регистрация и изпращане на абстрактите на докладите и проектите - 25.11.2012 г. на интернет страницата на конференцията.

Осигурено е настаняване в университетския кампус.

Най-добрите проекти ще бъдат отличени с награди.

Информация :

http://its-comunicari.upb.ro/information/

 

Регистрация :

http://its-comunicari.upb.ro/registration/