г.


СПИСЪК на участниците в целева група „ПОСТДОКТОРАНТИ”

 

1. Елисавета Тодорова Ташева
2. Ирина Николова Асенова
3. Валентина Илиева Станева
4. Емилия Георгиева Вайсилова
5. Симеон Ананиев Ананиев
6. Диана Николова Пеева
7. Васко Райчов Николов
8. Боряна Томова Рогожерова
9. Илия Георгиев Мрянков
10. Владимир Илиев Бояджиев
11. Емил Иванов Йончев
12. Стефка Димитрова Главчева