г.


Целева група „ДОКТОРАНТИ”

ПЛАН-ГРАФИК
За задачите на докторантите по проекта
Период: 01.04.2012 – 30.09.2012 г.

Дейност Период на провеждане Място на провеждане, ръководител, телефон за връзка
Дейност 1:
Запознаване с проекта и възможностите, които предоставя на целевата група. Създаване на интернет връзка (форум) за контакт между членовете на целевата група. Запознаване с плана за дейностите през първите 6 месеца на срещи по направления (катедри).
01.04.2012 г. – 02.05.2012 г.
Среща:
18-20.04.2012
Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Д-р Анна Джалева-Чонкова
За контакти: 02 9709343
Дейност 2:
Проучване на електронни библиотеки, обобщаване на данните и обсъждане на възможности за абониране.
02.05.2012 г. – 31.05.2012 г. Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Д-р Анна Джалева-Чонкова
За контакти: 02 9709343
Дейност 3:
Проучване на възможностите за участие в конференции през 2012-2013 г. с цел отпускане на такси правоучастие.
01.06.2012 г. – 30.06.2012 г. Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Д-р Анна Джалева-Чонкова
За контакти: 02 9709343
Дейност 4:
Проучване на научни списания в книжен и електронен формат, в които може да се публикува и изискванията на издателите.
01.07.2012 г. – 31.08.2012 г. Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Д-р Анна Джалева-Чонкова
За контакти: 02 9709343
Дейност 5:
Срещи за създаване на интерди-сциплинарни екипи от докторанти за разработване на актуални проблеми в транспорта. Разработване на предварителен план-календар за участие в конференции приз 2013 г. (2012 г. се включва, ако е възможно да се спазят обявените срокове).
01.09.2012 г. – 30.09.2012 г.
Срещи по направления
Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Д-р Анна Джалева-Чонкова
За контакти: 02 9709343